Reklamacije i povrat robe

REKLAMACIJE

Ukoliko želite da izjavite reklamaciju u vezi sa proizvodom koji ste kupili putem našeg sajta https://prodavnica.icofin.rs/, pozovite nas na broj telefona  +381 11 2762373 , ili nam pošaljite e-mail na horeca@icofin.rs, ili nas kontaktirajte preko kontakt forme na strani „KONTAKT”. Sve što je potrebno da biste ostvarili svoje pravo na reklamaciju je dokaz o kupovini spornog proizvoda. Uz svaku pošiljku dobićete račun koji vam može poslužiti kao dokaz o kupovini, a možete ga i odštampati iz dela MOJ PROFIL. Molimo Vas da sačuvate i originalnu ambalažu.

OBAVEŠTENjE O NAČINU POSTUPANjU PO REKLAMACIJAMA možete pročitati ovde.
ZAHTEV ZA REKLAMACIJU ROBE možete preuzeti ovde.

PRAVO NA ODUSTANAK OD KUPOVINE I POVRAĆAJ ROBE


Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, u roku od 14 dana od dana kada roba dospe u njegovu državinu, odnosno državinu trećeg lica koje je odredio potrošač, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova vraćanja robe. Troškove vraćanja robe snosi potrošač.

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora koji može preuzeti ovde, a koji je potrebno poslati mailom na adresu : horeca@icofin.rs, ili poštom na adresu : ICOFIN HO.RE.CA doo, Dunavska BB, 11060 Beograd.
Na istu adresu se vrši i povraćaj robe od koje je kupac odustao.
Proizvod  koji vraćate mora biti u originalnoj ambalaži i bez vidljivih tragova korišćenja sa pratećom dokumentacijom. Vaša obaveza je da ga vratite u roku od 14 dana od datuma kada ste nam dostavili popunjen obrazac ili nas na drugi način obavestili da odustajete od kupovine. Odgovorni ste za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan.
Mi ćemo vam najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema popunjenog obrasca ili drugog vida obaveštenja vratiti uplaćen iznos. Uplatu iznosa možemo odložiti sve dok ne primimo robu koju nam vraćate ili dok nam ne pošaljete dokaz da ste nam poslali nazad robu. Očekivani rok za povrat sredstava je u tom slučaju od 3 do 7 radnih dana od trenutka prijema proizvoda.
Povrat novčanih sredstava će biti uplaćen isključivo na tekući račun kupca, pa je neophodno da nam dostavite broj tekućeg računa e-mailom kako bismo nesmetano izvršili povrat sredstava (popuniti obavezno to polje u obrascu za Jednostrani raskid ugovora).