OPŠTI USLOVI KUPOVINE

Poštovani korisnici,


Na osnovu odredbe čl.13. i čl.27. Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS 62/2014,6/2016 – dr. zakon i 44/2018 – dr. zakon) privredno društvo Icofin d.o.o. Beograd, sa sedištem u ul. Dimitrija Tucovića 148, 11050 Beograd, , telefon: +381 11 2762373,  matični broj: 17371738, PIB: 100066393, svoje cenjene korisnike i potrošače

OBAVEŠTAVA

o Opštim uslovima korišćenja i kupovine posredstvom internet sajta prodavnica.icofin.rs
Kada posetite sajt https://prodavnica.icofin.rs/ prilikom vaše kupovine, a pre naplate porudžbine potrebno je da se složite sa uslovima kupovine, stoga važi pretpostavka da ste se sa njima upoznali i da ste ih prihvatili. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate.


OPŠTI USLOVI KUPOVINE
Ovim uslovima regulisani su uslovi prodaje robe, prava i obaveze prodavca i potrošača te ostala pitanja važna za funkcionisanje ICOFIN ONLINE prodavnice na sajtu https://prodavnica.icofin.rs/ (u daljem tekstu: Prodavac) koja posluje u okviru privrednog društva Icofin d.o.o. Beograd, sa sedištem u ul. Dimitrija Tucovića 148, 11050 Beograd, , telefon: +381 11 2762373  matični broj: 17371738, PIB: 100066393, e-mail: office@icofin.rs
Ovi opšti uslovi predstavljaju i odredbe ugovora između ICOFIN-a i svakog pojedinačnog potrošača koji naruči robu putem sajta https://prodavnica.icofin.rs/

OPIS PROIZVODA

 • da se osnovna obeležja robe mogu naći na sajtu https://prodavnica.icofin.rs/
 • da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014) kupovina preko naše prodajne internet stranice https://prodavnica.icofin.rs/ smatra prodajom na daljinu.
 • da roba koja se prodaje putem internet sajta https://prodavnica.icofin.rs/ poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namenom koja je definisana u Deklaraciji

IZJAVA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI


Da bismo bili u mogućnosti da uspešno obradimo vašu narudžbinu, potrebno je da nam pružite određene podatke kao što su vaše ime i prezime, adresa, e-mail, kontakt telefon.

Ovo je neophodno da bismo vam na efikasan način isporučili željenu robu i obavestili o trenutnom statusu vaše narudžbine.
Prilikom svake posete web prodavnici možete se prijaviti unosom svoje e-mail adrese, čime nam dajete dopuštenje da je dodamo u bazu i koristimo za slanje e-mail ponuda. Ukoliko se Vaša e-mail adresa greškom našla u našoj bazi i primate naše poruke za koje se niste prijavili, molimo Vas da odmah zatražite odjavu sa istih, te nam prijavite zloupotrebu na našu adresu online@icofin.rs ili direktno na tel.011 2762373.
Pored navedenih podataka, prikupljamo, analiziramo i obrađujemo podatke o proizvodima koje naši posetioci pretražuju i kupuju. Svi podaci o korisnicima se strogo čuvaju, dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših korisnika.

KAKO PORUČITI – KORACI U KUPOVINI


Da biste kupovali putem našeg sajta nije neophodno da se registrujete, ali je preporučljivo kako biste ubrzali proces naručivanja i kako ne biste morali uvek ponovo da popunjavate sva polja. Takođe, sve kupovine registrovanih kupaca se beleže, pa ćete u jednom trenutku steći pravo na različite pogodnosti prilikom vaših budućih narudžbina.

Detaljan postupak naručivanja možete pročitati ovde

Tokom procesa poručivanja proizvoda u delu PRODAVNICA, i klikom na polje „potvrdi narudžbinu” potrošač izjavljuje da je obavešten o sadržini Opštih uslova te prihvata njegove odredbe. Molimo Vas da Opšte uslove pročitate i kliknete na za to određeno polje, čime ste sa njima saglasili. Sledeći korak u poručivanju je NAPLATI, nakon čega će potrošač će dobiti povratni e-mail sa potvrdom porudžbine. Tek nakon dostavljanja ovog e-maila, smatra se da je zaključen ugovor o prodaji robe. Ugovor traje sve dok se ne ispune prava i obaveze ugovornih strana po osnovu ugovora.

Prodavac je dužan da na nedvosmislen način istakne prodajnu, odnosno jediničnu cenu robe u skladu sa Zakonom o trgovini. Sve cene navedene na sajtu su finalne na dan naručivanja robe i u njih je uključen PDV. Sve cene će se realizovati u dinarima.  Prodavac je dužan da za kupljenu robu ili uslugu potrošaču izda račun te se mora pridržavati istaknute cene i uslova prodaje.
U cene proizvoda nisu uračunati troškovi isporuke, koji će zavisiti od ukupne vrednosti robe koja je poručena od strane potrošača. Potrošač će imati pravo i priliku da se pre zaključenja ugovora o prodaji robe sa Prodavcem, saglasi sa iznosom troškova isporuke.
Icofin nastoji da sve proizvode opiše što je tačnije moguće. Međutim, ne garantujemo da su svi navedeni podaci u vezi proizvoda niti slike 100% tačni, kompletni, i bez grešaka. Molimo vas da pročitate Napomenu uz proizvod, ukoliko je ona navedena.


REKLAMACIJE

Ukoliko želite da izjavite reklamaciju u vezi sa proizvodom koji ste kupili putem našeg sajta https://prodavnica.icofin.rs/, pozovite nas na broj telefona  +381 11 2762373 , ili nam pošaljite e-mail na online@icofin.rs, ili nas kontaktirajte preko kontakt forme na strani „KONTAKT”. Sve što je potrebno da biste ostvarili svoje pravo na reklamaciju je dokaz o kupovini spornog proizvoda. Uz svaku pošiljku dobićete račun koji vam može poslužiti kao dokaz o kupovini, a možete ga i odštampati iz dela MOJ PROFIL. Molimo Vas da sačuvate i originalnu ambalažu.

OBAVEŠTENJE O NAČINU POSTUPANJU PO REKLAMACIJAMA možete pročitati ovde.
ZAHTEV ZA REKLAMACIJU ROBE možete preuzeti ovde.


PRAVO NA ODUSTANAK OD KUPOVINE I POVRAĆAJ ROBE


Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, u roku od 14 dana od dana kada roba dospe u njegovu državinu, odnosno državinu trećeg lica koje je odredio potrošač, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova vraćanja robe. Troškove vraćanja robe snosi potrošač. Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora koji može preuzeti ovde, a koji je potrebno poslati mailom na adresu : online@icofin.rs, ili poštom na adresu : Icofin doo, Dimitrija Tucovića 148, 11050 Beograd.
Na istu adresu se vrši i povraćaj robe od koje je kupac odustao.
Sve o proceduri vraćanja robe i povratu novca na tekući račun potrošača možete pročitati ovde br 4


NAČINI PLAĆANJA

 1. POUZEĆE
  Celokupan iznos narudžbine plaća se prilikom preuzimanja pošiljke od strane potrošača. Plaćanje se vrši isključivo gotovinski, kurirskoj službi na ruke. Potrošač je u obavezi da pripremi tačan novčani iznos za plaćanje, kako bi isporuka bila brza i jednostavna.
 2. UPLATA NA RAČUN
  Ovaj način plaćanja podrazumeva da ćete kompletan iznos porudžbine uplatiti (ili na šalteru banke ili e-bankingom) na naš tekući račun u BANCA INTESA. Uplatnicu sa svim potrebnim podacima dobićete na e-mail u toku potvrde porudžbine. Više detalja o načinu uplate na račun možete naći u delu sajta DOSTAVA I PLAĆANJE.
 3. DOSTAVA
  Preduzeće ICOFIN doo ima zaključene Ugovore za dostavu pošiljki sa kurirskim službama City Express i Post Express.
  Za pošiljke čija vrednost poručene sa PDVom ne prelazi iznos od 3000 RSD cena dostave iznosi 300 RSD + PDV, tj 360 RSD i plaća je potrošač. Ovaj iznos će biti iskazan u porudžbini i sabran sa ukupnom vrednošću poručene robe pre opcije NAPLATI, kao i u potvrdi porudžbine koja potrošaču stiže na e-mail adresu.
  Za pošiljke čija vrednost poručene sa PDVom prelazi iznos od 3000 RSD, težina ne prelazi 2 kg- dostava je potpuno besplatna.
  Za više detalja pogledaj deo DOSTAVA I PLAĆANJE.

IZJAVA O POVERLJIVOSTI


ICOFIN d.o.o. poštuje i štiti pravo na privatnost posetilaca sajta prodavnica.icofin.rs . U tom smislu, prikupljanje i obrada ličnih podataka svakog posetioca sajta se radi u skladu sa odgovarajućim zakonima. Stoga se trudimo da podatke koje posetilac sajta unese u svoj nalog budu korišćeni isključivo u svrhu zbog koje se prikupljaju.
Ukoliko ne želite da se vaši podaci prikupljaju, nemojte ih stavljati na raspolaganje.
Ukoliko želite da se vaši podaci obrišu iz naše baze podataka, molimo da nas obavestite putem e maila na adresu online@icofin.rs.
Podaci koje obrađujemo su oni koje nam dostavite. Vaše eventualno odbijanje da nam dostavite tražene podatke može dovesti do toga da vam ne možemo pružiti usluge zadovoljavajućeg kvaliteta. Informacije iz vašeg naloga su namenje isključivo upotrebi od strane ICOFIN doo, koje ih može podeliti sa: internet provajderom, provajderom online plaćanja, bankama, organima vlasti, i to u slučaju da su im podaci potrebni za sprovođenje administrativnih ili pravnih radnji.
 
REŠAVANJE SPOROVA


Ugovorne strane su saglasne da sve eventualne nesporazume koji nastanu tokom trajanja ugovornog odnosa pokušaju da reše mirnim putem. Ukoliko u tome ne uspeju, spor će rešiti nadležni sud u Beogradu. 


IZMENE I DOPUNE OPŠTIH USLOVA

ICOFIN doo zadržava pravo da vrši izmene i dopune ovih Opštih uslova u skladu sa izmenjenim uslovima poslovanja na tržištu i u skladu sa svojom poslovnom politikom, i obavezuje se da će ih ažurirati na sajtu.

U Beogradu, 01.09.2020. ICOFIN d.o.o.